Odměna

U každého klienta se snažíme o finančně nejefektivnější řešení jeho věci, přičemž při sjednávání odměny přihlížíme zejména ke složitosti a hodnotě věci, jakož i k finančním možnostem klienta.


U mnoha lidí panuje mýtus, že odměna advokáta je příliš vysoká na to, aby si ji mohli dovolit zaplatit, a proto se o právní pomoc advokáta mnohdy ani nepokusí. Nenechte se tímto mýtem při poptávce našich právních služeb odradit. Vždy se snažíme s klientem jednat o odměně k oboustranné spokojenosti a vyváženosti, přičemž případů, kdy s námi klient nenaváže spolupráci kvůli výši odměny je dle našich zkušeností minimum.


Odměna je zpravidla sjednávána některým z následujících způsobů (příp. jejich kombinací):

Časová odměna – je násobkem dohodnuté hodinové sazby a počtu hodin, které si realizace právní služby vyžádá. Hodinová sazba se obvykle pohybuje v rozmezí od 500,- Kč do 3.000,- Kč/hod.

Paušální odměna – je stanovena pevnou dohodnutou částkou splatnou jednorázově nebo v pravidelných intervalech (zpravidla měsíčně) a pokrývá poskytnutí právních služeb v jedné konkrétní záležitosti nebo ve více záležitostech v průběhu určitého časového období, a to bez ohledu na počet provedených úkonů či časovou náročnost.

Úkonová odměna – je násobkem sazby za jeden úkon právní služby a počtu provedených úkonů. Výši odměny za úkon lze sjednat smluvně nebo se řídí vyhláškou č. č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů (tzv. advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Podílová odměna – je tvořena podílem z výsledku řízení nebo hodnoty věci (např. sjednaným procentem z vysouzené částky). Obvykle se pohybuje v rozmezí 5-25%.

Odměna

U každého klienta se snažíme o finančně nejefektivnější řešení jeho věci, přičemž při sjednávání odměny přihlížíme zejména ke složitosti a hodnotě věci, jakož i k finančním možnostem klienta.


U mnoha lidí panuje mýtus, že odměna advokáta je příliš vysoká na to, aby si ji mohli dovolit zaplatit, a proto se o právní pomoc advokáta mnohdy ani nepokusí. Nenechte se tímto mýtem při poptávce našich právních služeb odradit. Vždy se snažíme s klientem jednat o odměně k oboustranné spokojenosti a vyváženosti, přičemž případů, kdy s námi klient nenaváže spolupráci kvůli výši odměnyje dle našich zkušeností minimum.


Odměna je zpravidla sjednávána některým z následujících způsobů (příp. jejich kombinací):

Časová odměna – je násobkem dohodnuté hodinové sazby a počtu hodin, které si realizace právní služby vyžádá. Hodinová sazba se obvykle pohybuje v rozmezí od 500,- Kč do 3.000,- Kč/hod.

Paušální odměna – je stanovena pevnou dohodnutou částkou splatnou jednorázově nebo v pravidelných intervalech (zpravidla měsíčně) a pokrývá poskytnutí právních služeb v jedné konkrétní záležitosti nebo ve více záležitostech v průběhu určitého časového období, a to bez ohledu na počet provedených úkonů či časovou náročnost.

Úkonová odměna – je násobkem sazby za jeden úkon právní služby a počtu provedených úkonů. Výši odměny za úkon lze sjednat smluvně nebo se řídí vyhláškou č. č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů (tzv. advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Podílová odměna – je tvořena podílem z výsledku řízení nebo hodnoty věci (např. sjednaným procentem z vysouzené částky). Obvykle se pohybuje v rozmezí 5-25%.

Close Menu