Služby

Poskytujeme právní služby a poradenství v širokém spektru oborů platného práva, včetně zastupování před soudy všech stupňů, orgány činnými v trestním řízení, správními orgány a v rozhodčím řízení.

Právní služby poskytujeme v českém, anglickém a slovenském jazyce.


Zde naleznete informativní výčet oborů, v nichž poskytujeme právní služby:

 občanské právo

 rodinné právo, včetně rozvodů, péče o děti a vypořádání společného jmění manželů

 obchodní právo

 pracovní právo včetně nároků z pracovních úrazů a nemocí z povolání

 trestní právo

 správní a přestupkové právo

 právo nemovitostí

 advokátní úschovy

 veřejné zakázky

 právo myslivosti

Služby

Poskytujeme právní služby a poradenství v širokém spektru oborů platného práva, včetně zastupování před soudy všech stupňů, orgány činnými v trestním řízení, správními orgány a v rozhodčím řízení.

Právní služby poskytujeme v českém, anglickém a slovenském jazyce.


Zde naleznete informativní výčet oborů, v nichž poskytujeme právní služby:

 občanské právo

 rodinné právo, včetně rozvodů, péče o děti a vypořádání společného jmění manželů

 obchodní právo

 pracovní právo včetně
nároků z pracovních úrazů a nemocí z povolání

 trestní právo

 správní a přestupkové právo

 právo nemovitostí

 advokátní úschovy

 veřejné zakázky

 právo myslivosti

Close Menu